KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM


Pelajar didedahkan dengan teknologi kimpalan gas dan arka. Meliputi pengetahuan dan pemahaman tentang fakta, konsep, prinsip, terminologi, proses dan prosedur amalan kerja kimpalan. Pelajar juga didedahkan dengan teknik melukis lukisan geometri. Kimpalan merupakan kaedah sambungan antara dua atau lebih logam yang penting yang sering digunakan di dalam bidang kejuruteraan hari ini terutamanya pada struktur-struktur bangunan, pelantar minyak, pembinaan kapal, industri automotif dan sebagainya.
Mata pelajaran diambil :
Teras1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Matematik
4. Sains Gunaan
5. Sejarah
6. Pendidikan Islam / Moral
7. Pendidikan Jsamani & Kesihatan
8. Sivik

Elektif
1. Kimpalan Arka
2. Kimpalan Gas
Objektif:
Mengetahui dan memahami tentang fakta, konsep / prinsip, terminology, proses dan prosedur dalam pelbagai kerja kimpalan arka.
Menggunakan pengetahuan dalam bidang kimpalan arka untuk membentuk pendapat yang rasional berhubung dengan masalah-masalah yang terdapat dalam bidang kimpalan.
Melahirkan minat dalam bidang kimpalan arka dan lukisan geometri serta dapat memenuhi kerjaya dalam bidang ini.
Memperkembangkan pemikiran kreatif menerusi aktiviti intelektual dan praktikal.
Menggunakan pelbagai peralatan kimpalan, pemotongan, aksesori dan alatan ujuan dengan berkesan.
Bersikap bertanggungjawab, bekerjasama serta mementingkan keselamatan diri sendiri dan insan lain.
Mampu menyelesaikan masalah berkaitan kimpalan mengikut tahap sukatan pelajaran.
Sukatan Pelajaran
MODUL 1 : KESELAMATAN AM DI BENGKEL KIMPALAN - Modul ini memberikan pelajar pendedahan terhadap punca-punca kemalangan yang mungkin berlaku dibengkel kimpalan dan menjuruskan pelajar kepada disiplin serta prosedur kerja yang betul dan selamat.
MODUL 2 : KIMPALAN ARKA ASAS - Modul ini mendedahkan pelajar kepada teori dan amali kimpalan arka asas tentang elektrik yang berkaitan dengan kimpalan arka, mesin-mesin kimpalan arka, elektrod yang digunakan, kaedah mengumai pendek dan panjang berterusan serta menilai kumai yang dihasilkan.
MODUL 3 : KIMPALAN ARKA PLAT DAN PAIP - Modul ini mendedahkan kepada pelajar secara teori dan amali teknik melaksanakan kimpalan arka ke atas plat ketebalan 6 hingga 9mm. untuk semua jenis sambungan kedudukan rata, menegak dan mengufuk. Modul ini juga menerangkan kaedah melaksanakan kimpal paip schedule 40 dan shedule 60 pada kedudukan 1G dan 2G dengan penekanan diberikan terhadap prosedur mengimpal dan peraturan keselamatan yang ditetapkan.
MODUL 4 : PEMOTONGAN LOGAM OKSI-ASITELINA-PLASMA - Modul ini memberikan kefahaman kepada pelajar tentang prosedur keselamatan ketika operasi pemotongan oksi-asetilena secara insani dan separa automatik, peralatan dan kaedah pemotongan dengan oksi-asetilena denganabetul. Modul ini juga mendedahkan pelajar kepada pemotongan plasma logam bukan feros mengikut prosedur yang ditetapkan.
MODUL 5 : BAHAN KEJURUTERAAN - Modul ini meliputi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan bahan-bahan kejuruteraan yang biasa digunakan seperti logam dan bahan bukan logam dengan mengambil kira sifat-sifat kimia dan mekanikalnya serta rawatan haba keluli dan kepentinganya.
MODUL 6 : KIMPALAN MIG (METAL INERT GAS) - Modul ini meliputi tajuk yang berkaitan dengan prinsip, jenis mesin, kegunaan, kelebihan mesin kimpal MIG dengan penekanan diberikan secara teori dan amali untuk mengimpal plat pelbagai sambungan dalam kedudukan rata, menegak dan mengufuk.
MODUL 7 : UJIAN MUSNAH DAN TANPA MUSNAH - Modul ini meliputi tajuk yang berkaitan ujian yang dilakukan terhadap sampel sambungan kimpal yang telah dilakukan dalam menentukan kawalan mutu sesuatu kerja amali.
MODUL 8 : LUKISAN GEOMETRI - Modul ini mendedahkan pelajar kepada penggunaan pelbagai alat lukisan. Pelajar akan didedahkan kepada asas-asas lukisan geometri yang antara lain melibatkan pembinaan garisan dan sudut, penggunaan skala, pembinaan segitiga, poligon sekata, tangen dan bulatan dan elips, lukisan ortografik dan isometrik dan juga aspek-aspek kejurupelanan yang baik.

No comments: